Proč posílat Průzkum Spokojenosti Zákazníků E-mailem?

2013-10-15

Mnoho lidí je dnes vystaveno stresu, a proto je může snadno iritovat, pokud je budete vyrušovat při práci, proto doporučujeme průzkum rozesílat pomocí e-mailu. Tento způsob distribuce má mnoho výhod. Snadno snížíte náklady a ujistíte se, že nebudete nikoho “obtěžovat“. Tímto způsobem získáte vyšší počet odpovědí, než kdybyste k distribuci průzkumu využívali tradičních prostředků, jako je například pošta.

Výhod je tu hned několik.

Uvedeme dva příklady. V prvním případě je to rozesílání průzkumu pomocí poštovních služeb a v druhém případě je to rozeslání průzkumu prostřednictvím e-mailu. Porovnejme si dva aspekty: čas a cenu. Jak dlouho bude trvat, než vytvoříte vhodné otázky, rozešlete dotazníky, případné připomínky k jejich vyplnění a v neposlední řadě celkovou analýzu výsledků. Začneme procesem vytváření průzkumných otázek, který nazveme tvorbou designu dotazníku.

Vysvětlení kroků a výpočtů.

Než začneme procházet níže uvedenými kroky, musíme si nejprve několik věcí ujasnit. Vytvořili jsme výpočty pro "poštovní průzkum spokojenosti zákazníků " a každý jeho krok. Dlouho jsme "vyjednávali" o snížení cen, abychom získali "výhodu", kterou běžně poštovní služby neposkytují. Vše chceme porovnat spravedlivě. Ještě jsme si nevyjasnili environmentální aspekty tohoto srovnání. Ve výpočtu je zahrnuta cena obálky (1x) a poštovné (2x), protože zákazníkovi bude zaslána obálka pro navrácení vyplněného dotazníku. Obě možnosti jsou v jednotlivých fázích vyznačeny "tučně" a odděleny čárou.

Porovnání

1. Design Dotazníku.

Začínáme s plánováním vašeho průzkumu spokojenosti zákazníků. Komu bude dotazník určen? Pokud je průzkum určen pro méně než 500 zákazníků, doporučujeme poslat dotazník každému, bez ohledu na to, zda byli v posledním roce aktivními zákazníky, nebo ne. Ačkoli nedoporučujeme odeslat průzkum spokojenosti zákazníků někomu, kdo zakoupil předmět naposledy před 3 lety, protože taková zpětná vazba může poskytnout velmi nespolehlivou základnu pro závěrečnou analýzu výsledků. Podobné plánování musí být provedeno jak pro poštovní verzi průzkumu, tak pro verzi elektronickou. Předpokládáme, že pro "Poštovní Průzkum Spokojenosti Zákazníků" si vytvoříte otázky sami a v " E-mailovém Průzkum Spokojenosti Zákazníků" je pro vás vytvoří tým Examinare v rámci smluveného projektu.

Jakmile máte naplánováno, komu bude Průzkum Spokojenosti Zákazníků určen, je na čase si promyslet, na jaké otázky se budete ptát. Otázky si navrhnete sami nebo se obrátíte na našeho poradce a on vám s jejich tvorbou pomůže. V našich výpočtech předpokládáme, že si otázky pro poštovní průzkum chcete vymyslet sami. Pro digitální průzkum ale volíte pomoc odborníka.

Poštovní Průzkum Spokojenosti Zákazníků: 1 140 € (20 hodin / 57 € za hodinu.)

Rozhodli jsme se pracovat s částkou 57 € / hodinu, protože se jedná o nejčastější sumu účtovanou za všeobecné poradenské služby ve Švédsku. 20 hodin, protože musíte myslet na to, že budete několikrát přerušeni dalšími povinnostmi a bude muset začínat znova. Vaše každodenní práce se přece nezastaví jen proto, že vy se potřebujete věnovat Průzkumu Spokojenosti Zákazníků.


Průzkum Spokojenosti Zákazníků E-mailem: 1 015 € (Jednorázový poplatek)

Všem zákazníkům společnosti Examinare zaručujeme vytvoření průzkumů za skvělé ceny. A za skutečně výhodné ceny, pokud již vlastníte náš "Neomezený" účet. Vytvoříme otázky pro Průzkumy Spokojenosti Zákazníků a vložíme je přímo do vašeho účtu, kde budou čekat, abyste je mohli pohodlně začít rozesílat.  

2. První distribuce.

Poštovní Průzkum Spokojenosti Zákazníků: Při volbě rozesílání průzkumu poštou počítáme s těmito poplatky: "poplatek za tisk" se zahrnutou hodinovou sazbou + "Služba pro Tisk" + cena obálky + cena zpětné obálky.

500 příjemců průzkumu = 5 hodin (5 hodin x 57 € / hod. = 285 €) + 500 poštovních poplatků, dostupné za 1€ x 2 (500 x 1€ x 2 = 500 €)

Celkem 785 €


Průzkum Spokojenosti Zákazníků E-mailem: Zde jsme se rozhodli vypočítat pouze váš zahrnutý čas. Čas, který zabere import Excel souboru s daty zákazníků a dále čas, který věnujete tvorbě textu vašeho e-mailu. Celkový čas procesu rozeslání dotazníku:

1 hodina x 57 € = 57 € (pouze váš čas).

3. Připomínka.

Poštovní Průzkum Spokojenosti Zákazníků: Nyní můžete všem, kdo nezareagovali na váš průzkum volat a připomenout jim váš průzkum. Bohužel většina business majitelů dnes s poštovními nebo telefonními připomínkami nepracují, protože je to příliš nákladné (nebo se s tím nechtějí obtěžovat). V tomto případě upozorňujeme na průzkum 200 zákazníků prostřednictvím pošty.

Cena: 200 příjemců = 2 hodiny (2 hodiny x 57 € / hod. = 114 €) + 200 poštovních poplatků dostupných za 1€ x 2 (200 x 1€ x 2 = 400 €)

Celkem 514 €


Průzkum Spokojenosti Zákazníků E-mailem: S Examinare na váš průzkum upozorníte velmi jednoduše. Systém automaticky rozešle e-mail respondentům, kteří na váš průzkum ještě nezareagovali. A vás je pouze vymyslet obsah tohoto e-mailu a s vaším potvrzením se už vše začne dít automaticky. Čas, který jste věnovali rozeslání připomínek na průzkum:

30 minut x 57 € = 28,5 € (pouze váš čas).

4. Analýza.

Nyní se tento příklad stane ještě zajímavějším a vy pochopíte, co je skutečnou výhodou Examinare Průzkumného Nástroje. V tomto příkladu budeme počítat s tím, že potřebujete udělat jednoduchou analýzu výsledku, která vám ukáže, co si zákazníci myslí o vašich produktech nebo jak jsou s nákupy u vás spokojeni. V tomto příkladovém průzkumu jsme vytvořili otázku, kde zákazník hodnotí pomocí stupnice od 1-5, kde číslo 5 vyjadřuje nejkladnější postoj.

Poštovní Průzkum Spokojenosti Zákazníků: Protože jste se rozhodli pro distribuci dotazníků prostřednictvím pošty, výsledky obdržíte ve stejném papírovém formátu. Představte si, že jste obdrželi odpovědi od 30% respondentů, což je považováno za velmi slušný výsledek pro poštovní průzkum. Dále zajisté potřebujete každou obálku rozdělat, otevřít a podle čísla na obálce zadat výsledek do příslušného pole v Excel dokumentu. Obvykle byste použili naskenovaný průzkum, avšak v tomto případě očekáváme objem 150 (500 x 30%) a to bude velmi nákladné a nespravedlivé porovnání, pro tak malé množství.

Cena: 150 obálek x 1 minuta na otevření obálka a zapsání čísla do Excel dokumentu = 142.50 € (2.5 hod. x 57 € / hod.).


Průzkum Spokojenosti Zákazníků E-mailem: Výsledky jsou již v Examinare a protože tímto je vše zodpovězené, tak už se potřebujeme jen podívat na obrazovku a výsledky. Což trvá připravit zhruba 15 minut, protože víme, že si u toho chcete vychutnat svůj šálek kávy. Trocha humoru nikdy neuškodí, že?

Cena: 15 minut (12 minut z toho je čas na vaši kávu) x 57 € / hod. = 14.25 €.


Shrnutí. Proč je Průzkum Spokojenosti Zákazníků prostřednictvím E-mailu tím nejlepším a nejlevnějším řešením?

Nechme čísla mluvit za sebe. V tomto přehledu jsou uvedené všechny poplatky potřebné pro průzkum distribuovaný poštou a všechny poplatky sou také uvedeny v jejich nejnižší možné verzi tak, aby bylo porovnání spravedlivé. A návratnost průzkumů jsme nastavili na 30%, což je velmi vysoká hodnota na zákazníky, kteří průzkum musí nejprve vyplnit a poté poštou odeslat zpět.

  Poštovní průzkum Cena z celkové částky, která představuje váš čas E-mailový průzkum (Examinare) Cena z celkové částky, která představuje váš čas
Plánování, Design 1140€ 1140€ 1015€ 0 €
Distribuce 785€ 285€ 57€ 57€
Připomenutí 514€ 114€ 28.5€ 28.5€
Analýza 142.50€ 142.50€ 14.25€ 14.25€
Licence (na rok) 0 0 384€ 0
Celkem 2581.50€ 1681.50€ 1498.75€ 99.75€

  Tento příklad představuje náklady pro velmi malý Průzkum Spokojenosti Zákazníků. Navíc jsme se s cenami za jednotlivé položky drželi opravdu při zemi, ale v reálném případě by ceny byly pravděpodobné dvakrát tak vysoké, záleží především na velikosti průzkumu. Pro více informací o Průzkumu Spokojenosti Zákazníků nás kontaktujte ještě dnes!

customer-satisfaction-survey-email

This article is about Examinare the Survey Tool.
Our service for successfully by yourself create Surveys in mobile, desktop, kiosks.

Čtěte více

Examinare Kontakt

+420296183050


Cenová nabídka

Cenová nabídka

Jak vám Examinare může pomoci? Jeden z našich odborníků vás může v nejbližší době kontaktovat a projednat vaše potřeby.

Vyplňte formulář a navážeme komunikaci.


Společnost *

Jméno *

Telefon (Například: +420000000000) *

E-mail *

Řekněte nám více o službě, kterou chcete abychom Vám poskytli.
(Po obdržení e-mailu můžete nahrát soubory do vytvořeného e-mailu.)

Odhadovaný Rozpočet
(Přibližné číslo a měna) *

Kontrolní Anti-Spamová Otázka

2+6= *

Newsletters from Examinare