Co je Kvalitativní Průzkum Trhu?

2014-04-18

Mnoho společností je v dnešní době téměř nuceno dělat průzkum trhu. Jsou to především společnosti, které vstupují na trh nebo plánují představení nového produktu. To je velmi oprávněný přístup, díky kterému se vyhnou nechtěným strategickým chybám, vylepšit plán společnosti, upřesnit, které oblasti spíše vyžadují pozornost a které jsou vedlejší. Průzkum spotřebitelských preferencí, požadavků nebo neustálé dohlížení na vývoj situace je také důležitým komponentem strategie rozvoje společnosti, která se nechce, ocitnou pozadu za konkurencí nebo s nimi sdílet cílové tržní segmenty.

Existují různé názory a přístupy k provádění průzkumu trhu. Ještě než začnete o jejich nutnosti pochybovat, je třeba zvážit, jestli tu nejsou nějaké, které by pomohli vylepšit nejvhodnější strategii pro firmu a její produkty. Existuje kvantitativní a kvalitativní průzkum trhu. V tomto článku se jim budeme věnovat.

Kvalitativní průzkum trhu pomáhá identifikovat motivy, které ovlivňují rozhodnutí spotřebitele při nákupu a také očekávání, která při jejich nákupu mají. Na rozdíl od kvantitativního průzkumu, který je založen na získání určitého množství názorů respondentů a umožňuje vyvozovat závěry na základě statistických údajů. Kvalitativní průzkum není standardizován a umožňuje vytvářet hypotézy o chování a reakcích zákazníků. Jaký dopad mají různé faktory na jejich rozhodování. Jinými slovy, první jeden druh průzkumu ja založen na číslech a druhý na slovech.

Úkoly, které řeší kvalitativní průzkum trhu:

- Stanovení požadavků a důvodů pro nákup určitého zboží;

- Výzkum vnímání propagačních materiálů, produktů a PR kampaní;

- Zhodnocení zákaznické nebo obchodní služby.

Kvalitativní průzkum trhu poskytuje příležitost nejen analýzy motivace a reakce kupujících, ale díky speciálním technikám také odhaluje podvědomé složky chování za určitých podmínek.

Hlavními metodami kvalitativních průzkumů trhů jsou hloubkové rozhovory, odborné rozhovory, skupinové diskuze.

Hloubkový rozhovor je neformálním typem osobního rozhovoru, který je řízen psychologickým odborníkem, který následuje předem připravený scénář.  Cílem pohovoru je sledovat reakce respondenta a jeho postoj k různým problémům. Psycholog vyzývá dotazovaného k diskuzi o tématech zájmu a analyzuje jeho reakce. Průzkumu se obvykle účastní jeden respondent, avšak účast dvou nebo tří dalších lidí je také dovolena. Pro hlubší následnou analýzu neverbálních reakcí je z rozhovoru pořízena videonahrávka.

Diskuzní skupiny spadají pod kvalitativní průzkum trhu. Jedná se o kolektivní rozhovor zaměřený na specifické téma. Diskuzní skupina se obyčejně skládá s 8-12 vybraných respondentů, kteří diskutují o konkrétní otázce. Během tohoto procesu je také pořizován video záznam. V závislosti na průběhu konverzace lze list sporných otázek pozměnit nebo doplnit. Toto je velmi populární typ průzkumu, protože je flexibilní a efektivní a nabízí příležitost pochopit příčiny chování a motivy zákazníka.

Odborný rozhovor, typ průzkumu založený na názorech odborníků dané oblasti. Jeho cílem je zobecnit teoretické znalosti a praktické zkušenosti odborníků ve výzkumné otázce. Spolehlivost a relevance přijatých informací je v tomto případě velmi vysoká. Odborný průzkum může být použit za okolností, kdy kvantitativní průzkum není možné provést nebo je neúčinný. Následná analýza a zpracování shromážděných dat je pro tento typ výzkumu velmi důležitá.

Bez ohledu na to, pro jaký druh průzkumu trhu se rozhodnete, spolupráce s Examinare učiní vaši práci pohodlnější a produktivnější. Poskytneme vám komplexní podporu a asistenci při provádění průzkumů. Klidně za vás uděláme všechnu práci i sami. Pokud máte zájem o kvalitní průzkum trhu, kontaktujte společnost Examinare – Skandinávského lídra pro online průzkumy a výzkum.

This article is about Examinare the Survey Tool.
Our service for successfully by yourself create Surveys in mobile, desktop, kiosks.

Čtěte více

Examinare Kontakt

+420296183050


Cenová nabídka

Cenová nabídka

Jak vám Examinare může pomoci? Jeden z našich odborníků vás může v nejbližší době kontaktovat a projednat vaše potřeby.

Vyplňte formulář a navážeme komunikaci.


Společnost *

Jméno *

Telefon (Například: +420000000000) *

E-mail *

Řekněte nám více o službě, kterou chcete abychom Vám poskytli.
(Po obdržení e-mailu můžete nahrát soubory do vytvořeného e-mailu.)

Odhadovaný Rozpočet
(Přibližné číslo a měna) *

Kontrolní Anti-Spamová Otázka

4+4= *

Newsletters from Examinare