Examinare Výzkumný Nástroj Vám umožní vytvořit dotazníky a průzkumy se všemi náležitostmi, které mají obsahovat.

S Examinare Survey Tool si sestavíte perfektní průzkum tak, že si vyberete ze široké nabídky různých druhů otázek právě ty, které nejvíce vyhovují účelům Vašeho dotazování. Naši uživatelé nejsou znuděni technickými informacemi a dotazovaní vždy vědí, jak správně odpovědět na Vaše otázky.

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

DOSTUPNÉ METODY ZAZNAMENÁVÁNÍ SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ:


Otázky s výběrem možností (1 správná odpověď)

Nejvíce používaná metoda v průzkumech a dotaznících. Z důvodu upřesnění odpovědi také často kombinovaná s textovým polem pro možnost zpětné vazby.

Příklady Použití:

- Pohlaví
- Věkové indikace
- Ano/Ne Otázky
a mnoho dalších.

Otázky s výběrem možností (žádná nebo několik správných odpovědí)

Tento typ otázky je vhodný, pokud má dotazovaný možnost zvolit více než 1 odpověď. Pokud uživatel nevyplní nic, Examinare to zaznamená. Jednotlivé otázky proto můžete nastavit jako povinné k zodpovězení.

Příklady použití:

- Servisní otázky
- Uživatelské otázky
- Výběr možností
a mnoho dalších.

Otevřená otázka (s možností 1 správné odpověďi)

Tento druh otázky můžete zvážit, pokud požadujete, aby dotazovaný odpověděl souvislým textem. Rozšířenou verzí tohoto typu otázky je "otevřená otázka (s více možnými odpověďmi)".

Příklady použití:

- Napište své jméno
- Řekněte nám, co si myslíte
- Proč by se Vám nelíbilo ...
a mnoho dalších.

Osgoodova metoda (stupnice s protiklady)

Osgoodova metoda se běžně užívá v dotaznících týkajících se brandingu a pocitů. Principem této metody je postavit proti sobě dvě protikladné skutečnosti, které vyvolávají různé pocity. Hodnocení se provádí na bodové škále, kde si volíte mezi 2 a 7 body.

Příklady Použití:

- Teplý Vs. Studený
- Bystrý Vs. Tupý
- Chytrý Vs. Hloupý
a mnoho dalších.

Stupňová škála

Používá se především pro dotazníky v rámci služeb. Dotazovaný klasifikuje úroveň služeb různých odděleních, například Podpora, Fakturace. Pomocí škály můžete optimalizovat typ a počet otázek a přizpůsobit Váš průzkum na míru pouze vaší cílové skupině příjemců a snížit tak počet hlasů.

Příklady použití:

- Jak byste klasifikovali naše oddělení: Podpora, Fakturace, Technická podpora, Obchodní oddělení
- Jak byste hodnotili následující služby prostřednictvím následujících faktorů : ceny, podpora, čas na řešení problému, ochota
a mnoho dalších.

Instrukce

Instrukce nejsou vnímány jako další otázky. Pouze jako doplňující informace vysvětlující následující kroky, které mohou být použity v jakékoli části vašeho dotazníku nebo průzkumu.

Například vysvětlují a popisují:

- Další kroky
- Jak postupovat při hodnocení pomocí Osgoodovy nebo Stupňové metody
- Může obsahovat obecné informace
a mnohem víc.

Otevřená otázka (možnost uvedení několika různých odpovědí)

Otevřené otázky (s možností více odpovědí) je pokročilejší verze původní otevřené otázky s volbou jedné odpovědi. Za účelem získání co nejvíce informací, můžete všechna pole nastavit jako povinná nebo libovolná k vyplnění.

Příklady použití:

- Zadejte své Jméno, Adresu, PSČ a Zemi.
- Zadejte sériové číslo produktu, který používáte, abychom Vám pomohli s žádostí o podporu.

Příjemci

Své publikum můžete oslovit pomocí všech komunikačních kanálů, jako jsou elektronická zařízení, webové stránky nebo standardní telefonní linka.

Rozesílání dotazníků může být veřejné nebo soukromé. Vše záleží na specifičnosti cílové skupiny a záměrech Vašeho podnikání.

Veřejné průzkumy a dotazníky.

Služba veřejného průzkumu Vám umožní sdílet Vaše dotazy například prostřednictvím odkazu na Vašich webových stránkách nebo je můžete poslat jako součást měsíčního newsletteru. Všechny odpovědi shromážděné ve veřejném průzkumu budou 100% anonymní.

Soukromé průzkumy a dotazníky.

Když zvolíte možnost soukromého průzkumu, pozvánky k vyplnění Vašeho dotazníku budete posílat prostřednictvím osobního e-mailu nebo mobilního telefonu. S každou pozvánkou je odeslán i osobní přístupový odkaz. Tímto způsobem Examinare Survey Tool zajistí, že žádný příjemce nevyplní dotazník dvakrát. Všechny odpovědi zaznamenané v privátním průzkumu lze vysledovat až k osobám, které je psali. V závěrečných zprávách mohou ale zůstat 100% anonymní.

Nejnovější informace